Αποτελέσματα για το 112 – Ευχαριστίες

Η συνεργασία όλων των εμπλεκομένων στο Πρόγραμμα της Γραμμής Έκτακτης Ανάγκης 112 έχει φέρει σημαντικά αποτελέσματα όσον αφορά την εκπαίδευση των Χειριστών της συγκεκριμένης Γραμμής. Όλοι οι εμπλεκόμενοι οργανισμοί έχουν επιδείξει τον απαραίτητο και απαιτούμενο σεβασμό και επαγγελματική κατάρτιση. Ευχαριστίες σε όλους του συνεργάτες σε όλες τις χώρες που έχουν λάβει μέρος στο Πρόγραμμα.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *