2016-12-21

Συνάντηση στην Ιταλία

Στα πλαίσια του Εράσμους +, έλαβε χώρα στις 4 με 6 Οκτωβρίου 2016 στην Ιταλία η τρίτη συνάντηση των εταίρων από την Ιταλία, την Κύπρο, την Ρουμανία και την Αγγλία και η οποία αφορά την ανάπτυξη του κοινού Προγράμματος για την εκπαίδευση των Χειριστών της Γραμμής Εκτάκτου Ανάγκης 112. Απο την Κύπρο συμμετείχε η Rivensco Consulting, την οποία εκπροσώπησε ο υπεύθυνος Ευρωπαικών προγραμμάτων κ. Μιχάλης Παπαθεράποντος ο οποίος και ευχαρίστησε όλους τους Συνεργάτες για την άψογη συνεργασία που είχαν κατά την διάρκεια της ανάπτυξης του όλου Προγράμματος το οποίο και χαρακτήρισε ως ‘κρίσιμο για την κοινωνία, τους χειριστές της γραμμής 112 και ειδικά για τα άτομα τα οποία αποτελούν θύματα της ενδοοικογενειακής βίας αλλά και αυτούς που έχουν νιώσει έντονα τον πόνο της απώλειας δικού τους ατόμου.’

Οι συνεργάτες από την Ιταλία και ο συντονιστής απο τη Ρουμανία ανέλυσαν διεξοδικά την εργασία η οποία έχει γίνει όχι μόνο κατά την διάρκεια των δύο πρώτων συναντήσεων σε Ρουμανία και Κύπρο, αλλά κυρίως για την εκτενή εργασία η οποία έχει γίνει κατά το χρόνο που μεσολάβησε μεταξύ των συναντήσεων. Ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε στα θέματα των συγκεκριμένων προτάσεων για την εκπαίδευση των Χειριστών της Γραμμής 112 και το εκαπαιδευτικό υλικό το οποίο παράγεται απο όλους τους εταίρους. Συζητήθηκαν επίσης, η ενδιάμεση έκθεση για το έργο, οι εκπαιδευτικές μεθόδοι που θα χρησιμοποιηθούν, οι στρατηγικές διάδοσης, τα οικονομικά μέρη του έργου, καθώς και άλλοι σχετικοί παράμετροι του έργου. Όλες οι προτάσεις αποτελούν το αποτέλεσμα των κοινών προσπαθειών οι οποίες γίνονται κάτω απο τον συντονισμό της εταιρίας Zivac Group απο την Ρουμανία. Κοινή παραδοχή είναι ότι όλοι οι εταίροι έδωσαν τον καλύτερο τους εαυτό για την αποκόμιση πληροφοριών ούτως ώστε να καταστούν σημαντικές πηγές ανατροφοδότησης. Μέρος αυτής, θα είναι και τα ερωτηματολόγια που γίνονται ταυτόχρονα στις συμμετέχοντες χώρες.

Ο κ. Μιχάλης Παπαθεράπωντος παρέθεσε τόσο τις δικές του Προτάσεις όσο και αυτές του επιστημονικού Συνεργάτη, Ψυχολόγου κ. Κώστα Μιχαηλίδη. Όλες οι προτάσεις των κυρίων Παπαθεράποντος και Μιχαηλίδη εκτιμήθηκαν ιδιαιτέρως και επεσήμαναν ότι παρά το γεγονός ότι η Κύπρος αποτελεί την πιο μικρή χώρα από τις τέσσερις χώρες που λαμβάνουν μέρος στο Πρόγραμμα, οι αναφορές και η επιστημονική συμβολή της είναι δυσανάλογα μεγάλη. Οι προτάσεις αφορούσαν κυρίως την ανάγκη ανάπτυξης κοινών πολιτικών δράσεων, την επιστημονική κατάρτιση των Χειριστών της Γραμμής 112, αλλά κυρίως την αξιοποίηση των ευκαιριών που δίνονται από το Διαδίκτυο. Η ιστοσελίδα του έργου στο διαδύκτιο είναι http://www.oneminutemaysavealife.eu/el/

Η συνάντηση στην Ιταλία αποτέλεσε ακόμα ένα σημαντικό βήμα στην όλη ανάπτυξη του Προγράμματος και πιστοποίησε την τεράστια δουλειά η οποία έχει γίνει από όλους τους Συνεργάτες. Ιδιαίτερη αναφορά έγινε για τον επαγγελματισμό με τον οποίο όλοι οι Συνεργάτες αντιμετώπισαν το κρίσιμο θέμα της εκπαίδευσης των Χειριστών της Γραμμής Εκτάκτου Ανάγκης 112.