Rivensco Consulting

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΕΤΑΙΡΟΥ

 

Η Rivensco Consulting Ltd είναι μια καινοτόμος εταιρεία που στοχεύει να καθιερωθεί ως ένας σημαντικός σύνδεσμος μεταξύ του ακαδημαϊκού και επιχειρηματικού κόσμου. Η Rivensco έχει αντιπροσωπείες σε όλες τις μεγάλες πόλεις και παρέχει εκπαίδευση σε διάφορους τομείς, όπως τις επιχειρήσεις, επιχειρήσεις κοινωνικής οικονομίας, της τεχνολογίας των πληροφοριών και τον τουρισμό. Μέσα από την εμπειρία μας σε έργα της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ), στηρίζουμε τις τοπικές επιχειρήσεις για να συμμετέχουν σε ευρωπαϊκά και εθνικά προγράμματα χρηματοδότησης. Η αποτελεσματικότητα των ενεργειών μας απαιτεί τη συνεργασία με διάφορες μικρές επιχειρήσεις και δίνεται ιδιαίτερη προσοχή στον καθοριστικό ρόλο των νέων τεχνολογιών και το ανταγωνιστικό πλεονέκτημα που προσφέρουν. Παρέχουμε μαθήματα αγγλικών, προγράμματα κατάρτισης και επαγγελματικού προσανατολισμού για τους Κύπριους, τους πολίτες της ΕΕ και τους ανθρώπους που προέρχονται από τρίτες χώρες. Οι καθημερινές μας  συνεργασίες μας με πολλές επιχειρήσεις μετατρέπουν την εταιρεία ως τον ιδανικό συνεργάτη για την τοποθέτηση εργασίας, δεδομένου ότι είναι σε προνομιακή θέση να παρέχει πραγματική εμπειρία σε συστήματα αυτοματισμού γραφείου. Το άκρως εξειδικευμένο επαγγελματικό προσωπικό περιλαμβάνει ψυχολόγους, εκπαιδευτικούς / εκπαιδευτές και συμβούλους επιχειρήσεων που μπορούν να παρέχουν εκπαίδευση σε διάφορους τομείς,  από τις νέες τεχνολογίες μέχρι και την ιατρική εκπαίδευση.

 

Rivensco Consultants προσφέρει εξειδικευμένα επαγγελματικά μαθήματα κατάρτισης τα οποία χωρίζονται σε τέσσερις πυλώνες:

 1. Την δημιουργικότητα
 2. Την παραγωγικότητα
 3. Τον σχεδιασμό και την επικοινωνία με τον γενικό τίτλο “20 + 2” επιχειρηματικές δεξιότητες
 4. Τα μαθήματα περιλαμβάνουν πραγματικά παραδείγματα ζωής που ασκούν οι συμμετέχοντες ενεργά και τους κάνουν να σκεφτούν με κριτικό τρόπο και ως εκ τούτου, να μάθουν να προσαρμοστούν στις ειδικές συνθήκες του επιχειρηματικού κόσμου. Στόχος τους είναι να αναπτύξουν καινοτόμο τρόπο σκέψης, δίνοντας έμφαση στις επιχειρηματικές ιδέες, την καινοτομία και τη δημιουργικότητα. Τονίζουμε τη σημασία των ατομικών προσόντων, όπως τη δίψα για τη συνεχή εκπαίδευση, την προσωπική οντότητα και το κίνητρο, τους ισχυρούς στόχους και τις φιλοδοξίες, το σαφές όραμα, και πάντα με πολύ πάθος. Επιπλέον, η εταιρεία μπορεί να σχεδιάσει και να υλοποιήσει προγράμματα κατάρτισης για διαφορετικές εταιρείες σε διαφορετικές πτυχές με αποτελεσματικό και καινοτόμο τρόπο.

 

ΣΧΕΤΙΚΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ

 

RIVENSCO διοικείται από Ψυχολόγους, εκπαιδευτικούς που παρέχουν υποστήριξη στις ανάγκες κατάρτισης σε ένα πολύ ευρύ φάσμα. Το προσωπικό της εταιρείας μας προέρχεται από ένα ευρύ και διαφορετικό υπόβαθρο και έχει εμπειρία όχι μόνο σε επιχειρήσεις, αλλά και στις κοινωνικές και διαπροσωπικές δεξιότητες. Ο διευθυντής της εταιρείας ασχολείται με πολύ ευαίσθητες υποθέσεις, συμπεριλαμβανομένων των νέων με βίαιη συμπεριφορά, εθισμό στα ναρκωτικά και άλλα προβλήματα της νεολαίας. Η εταιρεία έχει εμπειρία σε εθνικά και διεθνή προγράμματα και διατηρεί επαφή με τους τοπικούς εταίρους της σε όλες τις μεγάλες πόλεις της Κύπρου, αλλά και με τους Ευρωπαίους εταίρους της. Η εταιρεία συνεργάζεται με πολλούς κοινωνικούς εταίρους και τους υποστηρίζει στις λειτουργίες τους. Η RIVENSCO παρέχει επίσης σε διεθνή σχέδια τοποθέτησης εργασίας, όπως τα προγράμματα κινητικότητας Erasmus και Leonardo, προσφέροντας φιλοξενία σε φοιτητές στη Κύπρο.

Η εταιρεία έχει εμπειρία στη δημιουργία έργων και προγραμμάτων κατάρτισης στον τομέα των υπηρεσιών έκτακτης ανάγκης, δεδομένου ότι έχει εκπονήσει ένα συγκεκριμένο σχέδιο στο πλαίσιο του προγράμματος ‘Χορηγίες ΕΟΧ’,  προκειμένου να δημιουργηθεί μια 24ώρη υπηρεσία έκτακτης ανάγκης για τον Σύνδεσμο Υποστήριξης Καρκινοπαθών. Το έργο είχε ως όραμα του την εκπαίδευση του προσωπικού και ταυτόχρονα να δημιουργήσει μια διαδικτυακή εφαρμογή για το σύστημα πληροφοριών των ασθενών. Μέσα από τη σωστή εκπαίδευση του προσωπικού, τον απαραίτητο εξοπλισμό και την διαδικτυακή εφαρμογή, το νοσηλευτικό προσωπικό είναι τώρα σε θέση να υποστηρίξει τους καρκινοπαθείς σε 24ωρη βάση μιας ανοικτής τηλεφωνικής γραμμής έκτακτης ανάγκης

 

ΟΙ ΕΜΠΕΙΡΟΓΝΩΜΟΝΕΣ ΜΑΣ

 

  1. Ο Κώστας Μιχαηλίδης είναι ο διαχειριστής της εταιρείας και οργανώνει εκπαιδευτικά σεμινάρια σε διαφορετικές θεματικές ενότητες, συμπεριλαμβανομένων της κοινωνικής ένταξης, ανάλυση συμπεριφοράς των νέων, τα κίνητρα και καθοδήγηση για τα άτομα με χαμηλή εξειδίκευση. Ο Κώστας κατέχει Μεταπτυχιακό Τίτλο στην Κλινική Ψυχολογία και εργάζεται στην Ψυχολογική Υποστήριξη. Είναι επίσης εθελοντής ψυχολόγος για τη δωρεά οργάνων σώματος. Ο Κώστας έχει εκτεταμένη εμπειρία σε δημόσιες ομιλίες, οργανώνει σεμινάρια δημιουργίας κινήτρων, εξειδικευμένα μαθήματα κατάρτισης, και συμμετέχει σε δημόσιες και φιλανθρωπικές εκδηλώσεις.
  2. Ο Ιωάννης Ποταμός είναι εγκεκριμένος λογιστής και παρέχει  οικονομικές συμβουλευτικές υπηρεσίες προς την εταιρεία μας. Προετοιμάζει τα ετήσια λογιστικά και οικονομικά έγγραφα, και υποστηρίζει την ανάπτυξη των ιστοσελίδων και την προώθηση των αναγκών του ιδρύματος μας. Παρέχει συμβουλευτικές υπηρεσίες και εκπαίδευση σε φορολογικά και νομικά ζητήματα. Ο Ιωάννης  υποστηρίζει το τμήμα Πληροφορικής μας με την προώθηση των υπηρεσιών μας. Επίσης κύρια του ασχολία είναι η εγγραφή νέων εταιρειών στην  Κύπρο καθώς επίσης και παροχή φορολογικών και νομικών συμβουλών.
  3. Ο Μιχάλης Παπαθεράπωντος είναι ο διαχειριστής των προγραμμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης  στην εταιρεία μας. Διαθέτει εκτεταμένη γνώση στα τεκταινόμενα στην ΕΕ καθώς επίσης και στα διεθνείς θέματα. Κατέχει μεταπτυχιακό τίτλο στις Διεθνείς και Ευρωπαϊκές Υποθέσεις. Ομιλεί άπταιστα αγγλικά, ισπανικά και μιλάει καλά ρωσικά. Έχει εμπειρία στην προετοιμασία προτάσεων έργων στο πλαίσιο του προγράμματος Δια Βίου Μάθησης καθώς και άλλες ευρωπαϊκές πρωτοβουλίες και έχει διαχειριστεί πολλά σχέδια κινητικότητας της ΕΕ στη Κύπρο. Ο Μιχάλης διετέλεσε και ως περιφερειακός συντονιστής των συλλόγων Νεολαίας στην Πάφο και έχει εμπειρία στην τυπική και μη τυπική μάθηση, την διοργάνωση κατάρτισης και εκπαίδευσης καθώς επίσης και εμπειρία στον τομέα των συμβουλευτικών υπηρεσιών
  4. Η Μαρίνα Κωνσταντίνου είναι η γραμματέας της εταιρείας και διευθύνει την καθημερινή ρουτίνα της εταιρείας, συμπεριλαμβανομένων των δραστηριοτήτων μάρκετινγκ, των λογιστικών και διοργανώνει ενημερωτικές συνεδρίες σε διαφορετικές θεματικές ενότητες. Η Μαρίνα μιλάει Αγγλικά, Ελληνικά και Ουγγρικά και έχει πτυχίο στη Διοίκηση Επιχειρήσεων. Έχει μεγάλη εμπειρία στις πιο αξιόλογες εταιρείες στην Πάφο και διατηρεί στενή επαφή με πολλές τοπικές επιχειρήσεις
  5. Ο Σταύρος Φακοντής είναι Νοσοκόμος – Επόπτης Προσωπικού και διαχειρίζεται το Κέντρο Υπερβαρικού Οξυγόνου του Γενικού Νοσοκομείου Πάφου καθώς επίσης το Τμήμα Αποσυμπίεσης με θεραπεία Υπερβαρικού Οξυγόνου. Έχει επίσης ολοκληρώσει το μεταπτυχιακό του στη Διοίκηση Υπηρεσιών Υγείας. Εργάστηκε για αρκετά χρόνια στον τομέα των υπηρεσιών έκτακτης ανάγκης του Νοσοκομείου και είναι πιστοποιημένος εκπαιδευτής σε ιατρικά θέματα καθώς επίσης και στην εφαρμογή των πρώτων βοήθειών με  υποστήριξη Αυτόματου Εξωτερικού Απινιδωτή (AED)
This entry was posted in . Bookmark the permalink.