SMURD

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΣΥΝΕΡΓΑΤΗ

Το Ίδρυμα SMURD είναι ένας μη-κυβερνητικός οργανισμός (ΜΚΟ) ο οποίος ιδρύθηκε το 2006, ως νομικά ιδιωτική μη κερδοσκοπική, μη πολιτική οργάνωση, η οποία υποστηρίζει, μέσω όλων των ήδη διεξαχθέντων αλλά και των εν εξελίξει έργων, την ανάπτυξη της Κινητής Υπηρεσίας Έκτακτης Ανάγκης για Ανάνηψη και Διευκόλυνση, το οποίο σε γενικές γραμμές διατηρεί το εθνικό σύστημα έκτακτης ιατρικής βοήθειας. Η αποστολή του Ιδρύματος  SMURD είναι η βελτίωση της ποιότητας ζωής όλων των πολιτών της Ρουμανίας δια μέσου της στήριξης για βελτίωση ενός επαγγελματικά ολοκληρωμένου ιατρικού και τεχνικού συστήματος έκτακτης ανάγκης στη Ρουμανία.

ΣΧΕΤΙΚΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ

 

Ένα από τα κύρια έργα του Ιδρύματος SMURD ήταν ένα πρόγραμμα χρηματοδότησης της ΕΕ, με τον τίτλο “Επαγγελματίες στην  ολοκληρωμένη παρέμβαση σε μεγάλα ατυχήματα και καταστροφές”, για την επαγγελματική εκπαίδευση των πυροσβεστών και του ιατρικού προσωπικού, με τη συμμετοχή εταίρων από τη Γαλλία (Πυροσβεστικού Σώματος από το Παρίσι, η Εθνική Πυροσβεστική Ακαδημία και η Γαλλική Κοινότητα των Ιατρικών Καταστροφών) και τη Ρουμανία (Υπουργείο Υγείας και Υπουργείο Εσωτερικών μέσω της Επιθεώρησης Εκτάκτων Καταστάσεων). Δια μέσου αυτού του έργου έχουν ενημερωθεί και βελτιώσει τις επαγγελματικές δεξιότητες τους 1200 άτομα ιατρικού  και παραϊατρικού προσωπικού (γιατροί, νοσηλευτές, παραϊατρικό προσωπικό και πυροσβέστες) συμμετέχοντας σε ένα πρόγραμμα επαγγελματικής κατάρτισης με βάση τους πόρους των ΤΠΕ (Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών), σχετικά με τα νέα μοντέλα και πρακτικές που χρησιμοποιούνται στην ιατρική διαχείριση των καταστάσεων έκτακτης ανάγκης. Επίσης, το Ίδρυμα SMURD εφάρμοσε πιο ευέλικτες μεθόδους κατάρτισης για το ιατρικό και παραϊατρικό προσωπικό, με την ανάπτυξη μίας διαδικτυακής πλατφόρμας μάθησης καθώς και ένα ψηφιακό προσομοιωτή που επιτρέπει την πρακτική στις νέες διαδικασίες και τρόπους δράσης που χρησιμοποιούνται στην ολοκληρωμένη ιατρική διαχείριση καταστάσεων έκτακτης ανάγκης / καταστροφών, μέσα από τους πόρους και το κατάλληλο ψηφιακό υλικό για την ιατρική πρακτική.

 

Το έργο αυτό έχει επίσης έχει επίσης προωθείσει διακρατικές ανταλλαγές ορθών πρακτικών για την ανάπτυξη προγραμμάτων για την ενημέρωση και βελτίωση των επαγγελματικών δεξιοτήτων που είναι απαραίτητες για την ολοκληρωμένη διαχείριση των ιατρικών καταστάσεων έκτακτης ανάγκης / καταστροφών, προκειμένου να αυξηθεί η ικανότητα προσαρμογής του ιατρικού και παραϊατρικού προσωπικού.

Το Ίδρυμα SMURD έχει επίσης αναπτύξει επίσης μια μεγάλη σειρά έργων, βασισμένα σε ιδιωτικά κεφάλαια και δωρεές από τους χορηγούς και τους συνεργάτες (αξιόπιστους ιδιωτικούς φορείς) ή/και από το “2%” του μηχανισμού εθνικής χρηματοδότησης, για την υποστήριξη των δραστηριοτήτων  του Ιδρύματος SMURD, ως εξής:

  • την κατάρτιση και την παροχή ιατρικού εξοπλισμού για τα παραϊατρικά κέντρα κατάρτισης SMURD,
  • στήριξη για την επαγγελματική κατάρτιση των πιλότων των ελικοπτέρων του SMURD,
  • υποτροφίες και επαγγελματική κατάρτιση για το προσωπικό SMURD, καθώς επίσης και άλλα εκπαιδευτικά και ανθρωπιστικά προγράμματα σύμφωνα με την αποστολή του Ιδρύματος έτσι όπως έχει παρουσιασθεί πιο πάνω.

 

ΚΥΡΙΟΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ

 

Ραέντ Αραφάτ

είναι Ανώτερος Ιατρός στην Αναισθησία και την Εντατική Θεραπεία με κατάρτιση στην Επείγουσα Ιατρική. Είναι Υποψήφιος Διδάκτωρ (Phd.) και κατέχει Μεταπτυχιακό Τίτλο στην Επιστήμη των Ιατρικών Καταστροφών. Είναι Αναπληρωτής Καθηγητής, Υφυπουργός στο Υπουργείο Εσωτερικών και  συντονιστής του Τμήματος Έκτακτων Καταστάσεων. Έχει εμπειρία ως εξωτερικός συντονιστής της ολοκληρωμένης αποστολής του 112 στην επαρχία Mures. Είναι επίσης Ιδρυτής και συντονιστής της εθελοντικής υπηρεσίας Κινητής  Έκτακτης Ανάγκης και Αναζωογόνησης στην επαρχία Mures στην Ρουμανία. Υπό την επιτήρηση του, η υπηρεσία έχει εξελιχθεί σήμερα στην Κινητή Υπηρεσία Έκτακτης Ανάγκης για Ανάνηψη και Διευκόλυνση (SMURD).  Είναι από το 2012 επίτιμο μέλος της Αμερικανικής Ακαδημίας της Επείγουσας Ιατρικής (ΑΑΕΜ), της Παγκόσμιας Ένωσης για τις  Έκτακτες Ανάγκες και τις Ιατρικές Καταστροφές, την Διεθνή Κοινότητα Τραύματος, Αναισθησίας και Φροντίδας. Έχει εμπειρία ως σύμβουλος για τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας, το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Αναζωογόνησης και την Ευρωπαϊκή Εταιρεία για την Επείγουσα Ιατρική.

 

Tiberiu Fechete

διετέλεσε ως εκτελεστικός διευθυντής του Ιδρύματος SMURD για πάνω από 6 χρόνια, έχει εμπειρία στη διαχείριση έργων και έχει συντόνισει τα προαναφερθέντα έργα του Ιδρύματος SMURD. Έχει επίσης εμπειρία από εκπαιδευτικά σεμινάρια, προγράμματα αύξησης κεφαλαίων και την διαχείριση των ομάδων εθελοντών, για να καταρτιστούν στα προγράμματα του Ιδρύματος SMURD. Έχει επίσης συμβάλει σε επαγγελματικά και εκπαιδευτικά προγράμματα χρηματοδοτούμενα από την ΕΕ. Ακαδημαϊκή Μόρφωση: Μεταπτυχιακό Τίτλο στην Πιστοποίηση των Πολιτικών της ΕΕ, Προγράμματα Χρηματοδότησης της ΕΕ, Διαχείριση Έργων Επαγγελματικής Προετοιμασίας Εξετάσεων, Advanced Project Management και της πληροφορικής.

This entry was posted in . Bookmark the permalink.