Zivac Group Central

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΕΤΑΙΡΟΥ

 

Ο Όμιλος ZIVAC GROUP CENTRAL ιδρύθηκε με στόχο την διασφάλιση της επαγγελματικής υποστήριξης και κατάρτισης, την παροχή των πιο κατάλληλων και χρήσιμων δραστηριοτήτων κατάρτισης σε ένα ευρύ φάσμα ατόμων και δραστηριοτήτων. Είναι ένας εξειδικευμένος οργανισμός στον τομέα της κατάρτισης, παροχής συμβουλευτικών υπηρεσιών, ανάλυσης και αξιολόγησης συμπεριφορών, καθοδήγησης, και την ανάπτυξη μελετών με βάση την θεμελιωμένη θεωρία και έρευνα σε διάφορα θέματα. Μέσα από την υποστήριξη των ανθρώπων και βοηθώντας τους να κατανοήσουν τη σωστή διαχείριση των συναισθημάτων και της συμπεριφοράς τους, ο οργανισμός ZIVAC έχει τις ικανότητες και την εμπειρία:

 

 • να βοηθήσει τις εταιρείες να αναπτύξουν τη δική τους δομή για τη διαχείριση της συμπεριφοράς των ανθρώπων τους
 • να διεξάγει διάφορες εκπαιδευτικές δραστηριότητες για να βοηθήσει τους ανθρώπους να γίνουν πιο αποδοτικοί σε όλες τις πτυχές της ζωής
 • για τη στήριξη της κοινωνίας των πολιτών για την επίτευξη ενός υγιούς τρόπου ζωής

 

Ο Οργανισμός ZIVAC έχει την συσσωρευμένη εμπειρία που απαιτείται για να βοηθήσει και να υποστηρίξει άτομα και οργανώσεις που δρουν σε διάφορους τομείς όπως:

 • των επιχειρήσεων
 • εμπορικών και χρηματοοικονομικών
 • υγειονομικής περίθαλψης και ψυχικής ευεξίας
 • νομικές και αναμορφωτικές υπηρεσίες
 • ακαδημαϊκά και εκπαίδευση.

 

Ο Οργανισμός ZIVAC διαθέτει όλα τα απαιτούμενα προσόντα και ικανότητες για άμεση αντιμετώπιση όλων των αναγκών των πελατών του, προσφέροντας διάφορες υπηρεσίες και λύσεις ούτως ώστε να παρέμβει και να προσαρμοστεί στις συγκεκριμένες ανάγκες των πελατών του.

ΣΧΕΤΙΚΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ

 

Ο Οργανισμός ZIVAC GROUP είναι μια εταιρία η οποία εξειδικεύεται στην εκπαίδευση, τις συμβουλευτικές υπηρεσίες, την ανάλυση και εκτίμηση συμπεριφοράς, την καθοδήγηση, στον τομέα του  Business Competitive Intelligence (Ανάπτυξη Επιχειρηματικής Ανταγωνιστικότητας). Επίσης διενεργεί διάφορες μελέτες οι οποίες είναι βασισμένες σε έρευνα πάνω σε αυστηρά πρότυπα, σε σχέση με τους πολλαπλούς τρόπους όπου τα αισθήματα και οι αντιλήψεις επιδρούν πάνω στην ανθρώπινη συμπεριφορά, την διαδικασία λήψης αποφάσεων, καθώς και την απόδοση των δραστηριοτήτων μας.

Ο Οργανισμός ZIVAC έχει εκτεταμένη εμπειρία σε:

 • δραστηριότητες κατάρτισης
 • διάφορα εκπαιδευτικά προγράμματα τα οποία βασίζονται σε καινοτόμες μεθοδολογίες
 • διαδραστικά, και την τήρηση της γνωστικής συμπεριφοράς του ατόμου,
 • μελέτες περιπτώσεων
 • ειδικά προγράμματα που παρέχονται στις επιχειρήσεις, ανοικτά εργαστήρια για συγκεκριμένα θέματα όπως: μη λεκτική επικοινωνία, η ανίχνευση ψεύδους, την προσωπική ανάπτυξη, την διαχείριση του στρες, το προφίλ του ατόμου ή του οργανισμού, τη διαχείριση κρίσεων, την ηγεσία, την εκπαίδευση και την καθοδήγηση των επιχειρήσεων, προσαρμοσμένες εκπαιδεύσεις για ομάδες ή άτομα με σκοπό την αύξηση της επαγγελματικής και προσωπικής τους απόδοσης, συμβουλευτικών υπηρεσιών, την πρόσληψη ανώτατων διοικητικών στελεχών, των διαπραγματεύσεων, ανάπτυξη ειδικών προγραμμάτων κατάρτισης.

Οι πόροι μας, η εμπειρία μας και το ευρύ φάσμα εκπαίδευσης που παρέχουμε,  χρησιμοποιούνται σήμερα από  επιχειρήσεις, οργανισμούς, δημόσιους οργανισμούς / φορείς εφαρμογής του νόμου, ιδιώτες επιχειρηματίες στις ιατρικές, νομικές και φορολογικές υπηρεσίες.

ΒΑΣΙΚΟΙ ΕΜΠΕΙΡΟΓΝΩΜΟΝΕΣ

Parvulescu Leliana

είναι μια  από τους βασικούς εμπειρογνωμόνωνες μας. Είναι μια εξειδικευμένη εκπαιδευτής, κοινωνιολόγος, σύμβουλος για το ψυχολογικό προφίλ, την πολιτική ηγεσία, ειδικός στην ψυχολογία που εφαρμόζεται στον τομέα της εθνικής ασφάλειας, στη ψυχολογία στη δικαστική εξουσία και την τρομοκρατία, την αξιολόγηση και την ανάλυση της ατομικής συμπεριφοράς. Είναι ειδικός στην ανάπτυξη της ψυχολογίας σε μεμονωμένα άτομα καθώς επίσης και οργανωμένα σύνολα. Είναι Ψυχολόγος και Κοινωνιολόγος με μεταπτυχιακό τίτλο στην την κοινωνιολογία και τη Βιοτεχνολογία. Έχει αναπτύξει μελέτες στον τομέα της  δικαστικής ψυχολογίας και γνωστικής φυσιοθεραπείας. Είναι Πρόεδρος του Ερευνητικού Κέντρου για την Προληπτική Βιοτρομοκρατία.

 

Amira Radulescu

διαθέτει εφτά χρόνια πείρας στον τομέα της εκπαίδευσης των δεξιοτήτων, της πειραματικής μάθησης, της δόμησης και συντονισμού ομάδων, διαχείριση του στρες, διαπραγματεύσεων, τη διαμεσολάβηση των συγκρούσεων, τη διαχείριση του χρόνου, την ηγεσία, και τις πωλήσεις. Διαθέτει τις πιο κάτω αρμοδιότητες:

 • δραστηριότητες κατάρτισης,
 • αξιολόγησης των προσώπων που συμμετέχουν σε εκπαιδευτικά προγράμματα, ανάπτυξη μεθόδων κατάρτισης,
 • την οργάνωση των προγραμμάτων και των σταδίων κατάρτισης
 • ανάλυση συμπεριφοράς,
 • τη γλώσσα του σώματος και την ανίχνευση ψεύδους,
 • προφίλ
 • Ανάπτυξη Επιχειρηματικής Ανταγωνιστικότητας

Cerasela Merlan

είναι εκπαιδευτής, νομικός σύμβουλος που ειδικεύεται σε διοικητικές και νομικές επιστήμες, στη δικαστική ψυχολογία και θυματολογία, την Μέθοδο του Πολυγράφου που αποτελεί μια εφαρμογή του FBI στην εγκληματολογική έρευνα, την μη λεκτική επικοινωνία, την ανίχνευση ψεύδους, την ύπνωση, το ποινικό προφίλ ατόμων, ειδικός σύμβουλος σε θέματα ανθρωπίνων δικαιωμάτων, καθώς επίσης και διαχειριστής έργων. Είναι μέλος της Ένωσης Νομικών στη Ρουμανία. Πιστοποιήσεις: Τεχνικές Χειραγώγησης, πειθώς & ύπνωσης. Ποινικό προφίλ (Μέλος της Ομάδας Forensics Ialia), προηγμένες μεθόδους ανάλυσης στη λεκτική επικοινωνία, Γλώσσα του Σώματος

 

 

This entry was posted in . Bookmark the permalink.